Strona główna

 

  Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są dwudniowe, zamknięte rekolekcje dla małżeństw.
Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Gdyni powstał w 1989 roku. Większość rekolekcji oraz innych spotkań organizowanych przez nasz Ośrodek odbywa się w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej prowadzonym przez oo. jezuitów w Gdyni.  
  Na naszych stronach znajdziesz informacje o naszym ośrodku, prowadzonych przez nas rekolekcjach, bieżące terminy rekolekcji oraz aktualności z życia ośrodka.Zapraszamy również na stronę główną ruchu Spotkań Małżeńskich www.spotkaniamalzenskie.pl.