Kontakt

Zgłoszenia na rekolekcje:

Maria Długońska
tel: 58 719 54 04

Wszystkie inne sprawy:

Stanisław Matczak
email: dostasia@gmail.com

Numer rachunku bankowego do wpłat zaliczek na rekolekcje:

Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich
ul. Meander 23 lok. 22
02-791 Warszawa
Numer konta: 36 1050 1025 1000 0024 3492 1959