Międzynarodowy Zjazd Liderów Krajowych i Diecezjalnych Spotkań Małżeńskich – Gdańsk Oliwa

 W dniach 9-11.09.2022 animatorzy gdyńskiego ośrodka z animatorami ośrodka elbląskiego i pelplińskiego, a także z Zarządem Dzieła Spotkań Małżeńskich wspólnie zorganizowali  Międzynarodowy Zjazd Liderów Krajowych i Diecezjalnych Spotkań Małżeńskich. Podczas zjazdu uczestnikom towarzyszyło motto:
                 Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14)
Oprócz pracy warsztatowej grup, spotkaniowych wykrzykników, medytacji biblijnej w dniu 10 września 2022  odbyły się wybory do Zarządu Dzieła Spotkań Małżeńskich. Podczas tych wyborów został wybrany nowy Zarząd Dzieła.

Media o zjeździe:

Grażyna i Ireneusz Meyer