Rok 2005

Spotkania Małżeńskie – 4-6.11.2005


Rekolekcje dla narzeczonych – 28-30.10.2005


Spotkanie animatorów w Rzepiskach – 15.08.2005