Rekolekcje dla kapłanów

W czasie rekolekcji prowadzonych przez Spotkania Małżeńskie proponujemy kapłanom, osobom życia konsekrowanego i alumnom uczestniczenie w oddzielnym programie przeznaczonym specjalnie dla nich. Jest on prowadzony równolegle z programem dla małżeństw. Program ten ma na celu przyjrzenie się swoim relacjom z Panem Bogiem, lepsze zrozumienie siebie samego oraz ludzi, wśród których kapłani, osoby życia konsekrowanego żyją i pracują. Pomaga im, szerzej spojrzeć na swoją duchowość i charyzmat. Wielu kapłanów mówi o umocnieniu ich powołania dzięki tym rekolekcjom i traktuje je jako osobiste rekolekcje kapłańskie.

Wszystko na tych rekolekcjach toczy się wokół opracowanych w Spotkaniach Małżeńskich prostych zasad dialogu. Są one na tyle uniwersalne, że wszyscy odnajdują w nich najbardziej aktualne tematy swojego powołania. Mogą np. rozpoznać jak w ich życiu kapłańskim i zakonnym słuchanie prowadzi do rozumienia, tak siebie samego, jak i innych ludzi, jak budować zaufanie.

Kapłani, alumni, osoby życia konsekrowanego, uczestniczący w Spotkaniach Małżeńskich, zazwyczaj znają większość z tego, o czym jest mowa, teoretycznie. Tu mają czas dla siebie, by to wszystko przeżyć, doświadczyć. Zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje w nich – w konfesjonale, w kancelarii parafialnej, na wszystkich innych płaszczyznach ich spotkań z ludźmi. Mogą także trochę podpatrzyć, jak proste zasady dialogu funkcjonują w codziennym życiu małżeństw i przyjrzeć się, na ile są obecne w ich więzi z Panem Jezusem i w ich relacji z innymi ludźmi.

Na tych rekolekcjach kapłan ani siostra zakonna nie znajdą psychotechnik pomagających w bardziej efektywnej pracy duszpasterskiej, ale wolno przypuszczać, a doświadczenie wielu kapłanów , alumnów i sióstr zakonnych to potwierdza, znajdzie miłość Pana Boga do nich samych i może to pomóc w pogłębieniu lub odkryciu na nowo swojego kapłańskiego, czy zakonnego zaangażowania.

Zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz alumnów na wszystkie rekolekcje organizowane przez nasz ośrodek. Więcej informacji o rekolekcjach dla kapłanów można znaleźć na stronie ogólnopolskiej Spotkań Małżeńskich.