Spotkania małych grup

Wszystkie małżeństwa, które przeżyły weekend podstawowy spotkań małżeńskich i pragną pogłębić doświadczenie dialogu, zapraszamy serdecznie na spotkania małych grup. W tych spotkaniach uczestniczy kilka-kilkanaście par małżeńskich oraz kapłan. Jest podczas nich okazja do dialogu małżeńskiego oraz do rozmowy o swoich doświadczeniach z innymi małżeństwami. Po spotkaniu zawsze zapraszamy na swobodne rozmowy przy cieście, kawie i herbacie. W naszym ośrodku działają dwie małe grupy:

Mała grupa w Gdańsku

Spotykamy się przy kościele św. Mikołaja (oo. dominikanie) w Gdańsku – ulica Świętojańska 72. Planowane terminy spotkań:
 • 29.09.2019, godz. 17.00
 • 27.10.2019, godz. 17.00
 • 17.11.2019, godz. 17.00
 • 15.12.2019, godz. 17.00
 • 26.01.2020, godz. 17.00
 • 16.02.2020, godz. 17.00
 • 15.03.2020, godz. 17.00
 • 19.04.2020, godz. 17.00
 • 24.05.2020, godz. 17.00
 • 21.06.2020, godz. 17.00
 

Mała grupa w Gdyni

Wszystkie spotkania (za każdym razem to niedziela) zaplanowane są Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej (ICFD) przy ulicy Tatrzańskiej 35. Zbieramy się o godzinie 15:45, rozpoczynamy spotkania medytacją o godz. 16:00.
Planowane terminy spotkań
 • 13 października 2019
 • 3 listopada 2019
 • 8 grudnia 2019
 • 19 stycznia 2020
 • 16 luty 2020
 • 15 marca 2020
 • 19 kwietnia 2020
 • 10 maja 2020
 • 21 czerwca 2020
Uwaga: planowane terminy mogą ulec zmianie! O zmianach będziemy informowali na bieżąco.