Spotkania małych grup

Wszystkie małżeństwa, które przeżyły weekend podstawowy spotkań małżeńskich i pragną pogłębić doświadczenie dialogu, zapraszamy serdecznie na spotkania małych grup.

W tych spotkaniach uczestniczy kilka-kilkanaście par małżeńskich oraz kapłan. Jest podczas nich okazja do dialogu małżeńskiego oraz do rozmowy o swoich doświadczeniach z innymi małżeństwami. Po spotkaniu zawsze zapraszamy na swobodne rozmowy przy cieście, kawie i herbacie.

W naszym ośrodku działają dwie małe grupy:

Mała grupa w Gdańsku

Spotykamy się przy kościele św. Mikołaja (oo. dominikanie) w Gdańsku – ulica Świętojańska 72.

Planowane terminy spotkań:

 • 29.09.2019, godz. 17.00
 • 27.10.2019, godz. 17.00
 • 17.11.2019, godz. 17.00
 • 15.12.2019, godz. 17.00
 • 26.01.2020, godz. 17.00
 • 16.02.2020, godz. 17.00
 • 15.03.2020, godz. 17.00 -> odwołane
 • 19.04.2020, godz. 17.00
 • 24.05.2020, godz. 17.00
 • 21.06.2020, godz. 17.00

Mała grupa w Gdyni

Wszystkie spotkania (za każdym razem to niedziela) zaplanowane są Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej (ICFD) przy ulicy Tatrzańskiej 35.
Zbieramy się o godzinie 15:45, rozpoczynamy spotkania medytacją o godz. 16:00.

Planowane terminy spotkań do końca br.
 • 20 września 2020
 • 25 października 2019
 • 15 listopada 2019
 • 6 grudnia 2020
Uwaga: planowane terminy mogą ulec zmianie! O zmianach będziemy informowali na bieżąco.