Zgłoszenie na rekolekcje pogłębiające

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Do udziału w rekolekcjach zapraszamy małżeństwa, które odbyły już weekend podstawowy w naszym ośrodku lub w innym ośrodku w Polsce.